TechnokultúraHálóVállalati tájakKibertérVirtuális horizontokHiperdimenzióHome PageHuEn

www(pont)hu

Az internetezés kezdetei Magyarországon

 

Peternák Miklós

 

Bevezető

 
Magyar Tartalom, 1997, kiadvány >>>  
   
1997. szeptemberében a Soros Alapítvány C³ Kulturális és Kommunikációs Központja felkért néhány e feladatra vállalkozó személyt, hogy egy hónapon keresztül tallózzon a vilagháló magyar lapjain és tapasztalatait egy-egy tanulmány valamint címgyűjtemény formájában foglalja össze. A kötetben e munka eredményeként született anyagok találhatók.  
   
Bruce Sterling, korábban neves sci-fi író, ma a holt médiumok talán legambiciózusabb és aktívabb kutatója az általa kezdeményezett hálózati kutatás és levelezési lista 1997 október 5.-i, 26.0 munkajegyzetében közreadja David Blatner (az afterlife képviselője) egyik üzenetét, mely arról szól, hogy az üzenet írója mennyire meglepődött, mikor barátja megkérte, ugyan üzemeltesse már honlapját halála után. A helyzet végiggondolása egy nemzetközi non-profit szervezet létrehozásához vezetett.  
   
Feltehetjük a kérdést, mi marad a gyorsan változó web-kultúrából a jövő történészeinek, szociológusainak és egyébb archivátoroknak. A szindikátus listáról értesülhettünk a d-x eltűnéséről, majd néhány nap múlva arról, hogy egy fiatal hacker megmentette az anyagot.  
   
Tény, hogy a hálózati kommunikáció természetének – melyet egy neves fórum „vég nélküli beszélgetéshez” hasonlított – némileg ellentmond a rögzítési szándék.  
   
Semmi okunk feltételezni, hogy a hálózat történetileg követhető – épp a frissítés a fő ambíció – és semmi ok a korábbi, megunt vagy sikerületlen lapok archiválására. De az ellenkezőjét se lehet megtiltani. A beszéd rögzítéséhez egy új találmány, az írás szükségeltetett. Mi lehet az írás az internet-beszédhez viszonyítva?  
   
Míg ez meg nem születik, talán a hagyományos írásbeliségnek is lehet haszna, ahogy ezt az alábbi tanulmányok mutatják.  

 

 

C³ Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány
H-1146 Budapest, Hermina út 22.
Web: www(pont)c3(pont)hu
E-mail: info(pont)c3(pont)hu

 

Mi a C³?

 
 

A C³ Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány célja az új tudományos – technológiai eredmények, felfedezések kulturális alkalmazásának, kreatív használatának, innovatív művészeti lehetőségeinek kutatása, fejlesztése, támogatása; új projektek létrehozása, művészeti, tudományos, kommunikációs, oktatási és kulturális programok kezdeményezése, megvalósítása és támogatása.

 
   

A C³ Kulturális és Kommunikációs Központ mindenki számára nyitott, non-profit intézmény, amely a kommunikációval, kultúrával és a nyílt társadalommal kapcsolatos kísérletezés és fejlesztés terepe, segítve mindenekelőtt a művészeti, tudományos és technikai szféra találkozásait és kooperációját.

 
   

Céljainak megfelelően a C³ Alapítvány az alábbi feladatokat látja el:

 
   
  • Helyet és alkalmat biztosít az érdekmentes információcsere, a médiakultúrával kapcsolatos dialógus számára, és ezek eredményeit hozzáférhetővé teszi a nagyközönség előtt.

 
   
  • Olyan nívós művészeti és interdiszciplináris projekteket támogat, amelyek saját eszközparkja, infrastruktúrája segítségével megvalósíthatóak.

 
   
  • Magyarázza, értelmezi és terjeszti a létrehozott pozitív példákat nagyobb rendezvények, kiállítások, konferenciák kezdeményezésével, hagyományos és elektronikus kiadványok, kutatási jelentések, beszámolók és periodikák különféle médiumok használatával történő kiadása által, valamint szakirányú dokumentáció, archívum és médiatár fenntartásával.

 
   
  • Különböző szintű oktatási programok indításával és működtetésével terjeszti a digitális kultúra megjelenése, az információs társadalom működése által megkívánt új ismereteket.

 
   
  • Az új kommunikációs technológiák iránt nyitott stratégiája értelmében folyamatosan fejleszti tartalmi és technikai kondícióit, törekszik a felhasználás vagy akár az alapkutatás szintjén új eredmények létrehozására.

 
   
  • Non-profit karakteréből adódóan lehetőség szerint hálózati hozzáférést, publikációs lehetőséget biztosít más közhasznú, illetve céljaiban a C³ Alapítványhoz hasonló intézményeknek, szervezeteknek.

 

És mi újság napjainkban a C³ házatáján?


 
FEL!